مکاتبات بازرگانی بین المللی

در تجارت بین المللی قبل از تصمیم گیری نهایی برای خرید کالا، باید با فروشنده وارد مذاکرات یا مکاتبات بازرگانی شویم. مکاتبات بازرگانی یکی از مهمترین مراحل در بازرگانی خارجی محسوب می شود، به این معنا که نحوه مذاکره شما با فروشنده، آینده قرارداد شما را تعیین می کند. با این حال متاسفانه بسیاری از بازرگانان بدون اطلاع از مهارت های مذاکرات بازرگانی بین المللی ، وارد مکاتبات بازرگانی می شوند و در بسیاری مواقع نمی توانند ارتباط موثری ایجاد کنند. گروه کارشناسان بازرگانی بهشید تجارت کیا با کادر متخصص در حوزه های گمرکی، حقوقی و اداری-مالی می توانند نیاز های شما بازرگانان محترم را درخصوص تدوین مکاتبات بازرگانی و عقد قراردادهای لازم و مربوط به خرید و بازاریابی را بصورت تخصصی و حرفه ای انجام دهند.ش

بهشید تجارت کیا ارائه کننده برترین  راه کار های تجارت